zijn gekwalificeerde aandelenopties gekwalificeerd